2017-08-03

Nowe otwarcie!

NOWE OTWARCIE
regulamin promocji

 

§1

1. Akcja promocyjna "Nowe otwarcie" polega na obniżeniu cen całego asortymentu sklepu internetowego "Galeria Łucznik".

2. Organizatorem akcji promocyjnej "Nowe otwarcie", zwanej w dalszej części tego  M&M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403267, posiadającą numer NIP 894-303-64-06, REGON: 021773289, zwana dalej Organizatorem.

3. Ceny promocyjne obowiązują wyłącznie przy zakupach dokonywanych na stronie www.galerialucznik.pl w okresie trwania promocji.

4. Ceny promocyjne nie obowiązują w przypadku zakupów dokonywanych w salonie sklepu.  

5. Wszystkie ceny wyświetlane na stronach www.galerialucznik.pl są cenami ostatecznymi, uwzględniającymi promocyjne obniżenie cen.

§2

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów będących konsumentami.

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Galeria Łucznik, dostępnym pod adresem www.galerialucznik.pl, w okresie od dnia 03.08.2017 do dnia 10.08.2017.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami. Na czas trwania promocji, wszelkie funkcjonujące kody rabatowe oraz indywidualne rabaty klientów przestają obowiązywać.
 

§3

Uczestnikiem Promocji staje się każdy klient będący konsumentem, który złoży zamówienie w sklepie Galeria Łucznik w określonym w §2 pkt. 2 okresie promocyjnym.

 

§4

1. W Promocji biorą udział wszystkie zamówienia złożone na stronie internetowej www.galerialucznik.pl w okresie trwania promocji określonym w §2 pkt. 2 i spełniający kryterium określone w w §2 pkt. 1.

2. W okresie Promocji ceny wszystkich towarów dostępnych na stronie www.galerialucznik.pl zostają obniżone o indywidualnie określoną dla danego produktu wartość.

3. Ceny produktów podane na stronie www.galerialucznik.pl są cenami końcowymi, uwzględniającymi przypisany rabat i zawierającymi podatek VAT.

§5

Wszystkie zamówienia złożone w okresie Promocji podlegają zasadom określonym w Regulaminie sklepu Galeria Łucznik udostępnionym na stronie www.galerialucznik.pl.

§6

Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu sklepu Galeria Łucznik.

 

§7

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji w dowolnym momencie lub zmiany okresu jej trwania bez konieczności modyfikacji powyższego regulaminu, zobowiązując się zarazem do podania do wiadomości klientów informacji o tym fakcie na swojej stronie internetowej www.galerialucznik.pl.

2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 03.08.2017 i obowiązuje przez cały czas trwania Promocji, również w przypadku zmiany jej ram czasowych zgodnie z §7 pkt. 1.AKTUALIZACJA Z DNIA 09.08.2017

zmianie ulega brzmienie 
§2 pkt. 2. powyższego regulaminu, z brzmienia pierwotnego:

"Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Galeria Łucznik, dostępnym pod adresem www.galerialucznik.pl, w okresie od dnia 03.08.2017 do dnia 10.08.2017."

na następujące:

"Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Galeria Łucznik, dostępnym pod adresem www.galerialucznik.pl, w okresie od dnia 03.08.2017 do dnia 15.08.2017."
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel